Hayriye Ünlü
Başkan (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü) 
Ayşe Yıldırım 
Başkan Yardımcısı (Özel Bursa Medicabil Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü) 
Çiğdem Canbolat Seyman 
Sekreter (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Özlem Pınar
Sayman (Hacette Üniversitesi Erişkin Hastanesi) 
Özlem Bilik
Üye (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Zahide Baysarı
Üye (Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi) 
Yasemin Bıyıkoğlu
Üye (Hacette Üniversitesi Erişkin Hastanesi)

Merdiye Şendir

Üye  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Sevil Güler Demir

Üye  (Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)