Sevinç Taştan

Başkan (Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü) 

İlknur Yazgan

Üye (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi)

Semra Açıksöz

Üye (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)