Üyelik komisyonu
Eğitim ve araştırma komisyonu 
Yayın komisyonu
Sosyal komisyon