Hayriye Ünlü ( Başkan)
Merdiye Şendir ( Başkan Yardımcısı)
Çiğdem Canbolat Seyman (Sekreter)
Özlem Pınar (Sayman)
Fethiye Erdil (Üye )
Yasemin Bıyıkoğlu (Üye)
Zahide Baysarı (Üye)
Funda Büyükyılmaz (Üye)
İlknur Yazgan (Üye)
oluşmuştur.
Derneğin geniş bir tabanla kurulması hedeflenmiş bu nedenle farklı illerden kurucu üyeler derneğin kurulmasına katkı vermişlerdir.