5. Olağan Seçimli Genel Kurul

I. Afet Hemşireliği Sempozyumu Kayıtları Youtube Kanalımızda

Afet Yönetimi Sempozyumu

Deprem Sonrası Yaşanan Travmalar Nedeniyle En Çok Karşılaşılan Ortopedik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Rehberi/Algoritması

10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Bildiri Ödülleri