Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği


Hayriye Ünlü ( Başkan)

Merdiye Şendir ( Başkan Yardımcısı)

Çiğdem Canbolat Seyman (Sekreter)

Özlem Pınar (Sayman)

Fethiye Erdil (Üye )

Yasemin Bıyıkoğlu (Üye)

Zahide Baysarı (Üye)

Funda Büyükyılmaz (Üye)

İlknur Yazgan (Üye)

oluşmuştur. Derneğin geniş bir tabanla kurulması hedeflenmiş bu nedenle farklı illerden kurucu üyeler derneğin kurulmasına katkı vermişlerdir.