10. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Bildiri Ödülleri


10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Bildiri Sıralaması aşağıdaki gibidir. Bildiri değerlendirme komitesine teşekkür ederiz. 
OTHED Yönetim Kurulu
Sözel Bildiri Birincilik: Huzurevindeki Yaşlılarda Kırılganlık ile Günlük Yaşam Aktiviteleri, Beslenme, Ağrı, Düşme ve Düşme Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sunan: Hale Turhan Damar). 
Sözel Bildiri İkincilik: Total Eklem Artroplastisi Olan Hastalarda Preoparatif Cerrahi Korkunun Postoperatif Erken Dönem Hasta Sonuçlarına Etkisinin Belirlenmesi (Sunan: Zahide Baysarı). 
Sözel Bildiri İkincilik: Pandemi Sürecinde Covıd-19 Yoğun Bakımlarda Görevlendirilen Ortopedi Ameliyathane Hemşirelerinin Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma (Sunan: Çiğdem Canbolat Seyman)
Sözel Bildiri Üçüncülük: Total Diz Protezli Hastalara Koçluk Stratejisi ile Uygulanan Sürekli Hemşirelik Bakımının Bazı Hasta Sonuçlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma (Sunan: Şerife Kurşun Kural)

Eklenme Tarihi: geçen yıl

Dikkat

Yorum yazıp okuyabilmek için dernek üyesi olmanız gerekmektedir. Lütfen giriş yapınız.

Yorumlar